Konkursas PIEŠIAM!

Konkurso PIEŠIAM! tikslas – ugdyti kūrybinius ir meninius sugebėjimus, puoselėti vertybines nuostatas.
Uždaviniai, kuriant dailės darbus – ieškoti tradicinių tapybos ir grafikos technikų meninių raiškos priemonių, puoselėti vaikų saviraišką ir skatinti suprasti kito kūrybinę raišką bei skatinti pilietinį auklėjimą, istorinės savimonės ugdymą, kultūrinio paveldo aktualinimą.

Padėka 2016 metų konkurso dalyviams – .