Konkursas PIEŠIAM!

Konkurso PIEŠIAM! tikslas – ugdyti kūrybinius ir meninius sugebėjimus, puoselėti vertybines nuostatas.
Šių metų Konkurso tema: „Tautinis kostiumas“.
2016-06-03 Lietuvos Respublikos Seimas, įvertindamas tai, kad viena iš svarbiausių Europos Sąjungos regioninės politikos krypčių yra regioninio, istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimas, pabrėždamas tautinio kostiumo, kaip vieno iš tautos ir valstybės simbolių, etninio tapatumo ir nacionalinės kultūros išraiškos formos svarbą, paskelbia 2017 metus Tautinio kostiumo metais.
Uždaviniai, kuriant dailės darbus – ieškoti tradicinių tapybos ir grafikos technikų meninių raiškos priemonių, puoselėti vaikų saviraišką ir skatinti suprasti kito kūrybinę raišką bei skatinti pilietinį auklėjimą, istorinės savimonės ugdymą, kultūrinio paveldo aktualinimą.