Nuostatai

„Piešiam!“ 2016 konkurso nuostatai.
Nuostatus galite atsisiųsti ir peržiūrėti PDF formatu Adobe_PDF.
Nuostatų priedą, lydraštį pildymui, galite atsisiųsti word formatu text-document.

 NACIONALINIS VAIKŲ KŪRYBOS DAILĖS DARBŲ KONKURSAS

„Piešiam“

NUOSTATAI

 1. BENDROJI DALIS
 • Konkurso „Piešiam“ nuostatai apibrėžia konkurso tikslą, dalyvius ir organizavimo tvarką.
 • Konkurso organizatoriai:

raštinės, biuro ir kompiuterinės technikos, verslo dovanų prekybos bendrovė UAB „BIURO PASAULIS“, DAILĖS MOKYTOJŲ ASOCIACIJA, „Colorino kids“.

Konkurso tema: „Tautinis kostiumas“ (2016-06-03 Lietuvos Respublikos Seimas, įvertindamas tai, kad viena iš svarbiausių Europos Sąjungos regioninės politikos krypčių yra regioninio, istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimas, pabrėždamas tautinio kostiumo, kaip vieno iš tautos ir valstybės simbolių, etninio tapatumo ir nacionalinės kultūros išraiškos formos svarbą, paskelbia 2017 metus Tautinio kostiumo metais).

 • Konkurso tikslas – ugdyti kūrybinius ir meninius sugebėjimus, puoselėti vertybines nuostatas.
 • Uždaviniai:
 • kuriant dailės darbus, ieškoti tradicinių tapybos ir grafikos technikų meninių raiškos priemonių;
 • puoselėti vaikų saviraišką ir skatinti suprasti kito kūrybinę raišką;
 • skatinti pilietinį auklėjimą, istorinės savimonės ugdymą, kultūrinio paveldo aktualinimą.
 • Konkurso koordinatorė – Rasa Gruodytė, Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos vyresnioji mokytoja, UAB „BIURO PASAULIS“ švietimo projektų vadovė. Elektroninis paštas –  rasa.gruodytė@biuropasaulis.lt

Konkurso vadovas – Gintaras Aldonis, UAB „BIURO PASAULIS“ mažmeninės ir didmeninės prekybos departamento direktorius, vadovybės atstovas. Elektroninis paštas – gintaras.aldonis@biuropasaulis.lt.

Smulkesnė informacija teikiama aukščiau nurodytais kontaktais.

 1. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
 • Kūrybinių dailės darbų konkurse skiriamos tokios dalyvių amžiaus grupės:
 • I grupė: 5–6 metų;
 • II grupė: 7–10 metų;
 • III grupė: 11–14 metų;
 • IV grupė: 15 – 18 metų.

Konkursas vyksta dviem etapais:

  • I etapas tęsiasi nuo 2016 m. rugsėjo 2 d. iki lapkričio 14 d. Visi konkurso dalyviai darbus siunčia iki lapkričio 14 d. (žr. 13 punktą).
  • Jei darbas siunčiamas paštu, paskutinė išsiuntimo diena nurodyta pašto antspaude – 2016 m. lapkričio 14 d.
  • Atsitiktinės atrankos keliu iš atsiųstų darbų 50 ugdymo įstaigų, užsiregistravusių ir dalyvaujančių konkurse, bus apdovanotos „Colorino kids“ dailės reikmenimis.
  • Konkurso vertinimo komisija – DAILĖS MOKYTOJŲ ASOCIACIJA kartu su UAB „BIURO PASAULIS“ atrenka po 10 darbų iš kiekvienos amžiaus grupės (žr. 7 punktą) ir pakviečia dalyvius į finalą.
  • I etapo rezultatai skelbiami 2016 m. lapkričio 16 d. interneto svetainėje piešiam.lt.
  • II etapas – atrinktų darbų autoriai dalyvauja konkurso finale, kuris vyks 2016 m. lapkričio mėnesį Vilniuje (data ir vieta bus patikslinta ir paskelbta piešiam.lt interneto svetainėje). Į finalą dalyviai atvyksta su savo piešimui skirtomis priemonėmis, išskyrus A3 formato lapus, piešimui reikalingą vandenį (jei reikia) su indeliu, kuriais organizatoriai dalyvius aprūpins. Finalo metu piešimui skirtas laikas – 3 val.

III. REIKALAVIMAI

 • Dailės darbai turi atitikti šio konkurso tikslus ir uždavinius, temą, turi būti išbaigti, estetiški.
 • Konkursui pateikti dailės darbai turi būti atlikti dailės raiškos priemonėmis (ne kompiuterine technika). Draudžiama naudoti maistines (makaronus, kruopas ir kitas) bei gamtines (medžių žieves, šakas, smėlį ir kitas) medžiagas.
 • Konkursui dailės darbai pateikiami tik A3 formatu.
 • Kiekvienos švietimo ugdymo įstaigos pedagogas atrenka 5 dailės darbus iš kiekvienos amžiaus grupės.
 • Konkursui dailės darbai siunčiami arba pristatomi iki 2016 m. lapkričio 14 d. į:

Vilnių:

Nacionaliniam vaikų kūrybos

dailės darbų konkursui „Piešiam“

UAB „BIURO PASAULIS“

Vilkpėdės g. 20, Vilnius LT-03151

 

Kauną:
Nacionaliniam vaikų kūrybos

dailės darbų konkursui „Piešiam“

UAB „BIURO PASAULIS“

R. Kalantos g. 34a, Kaunas LT-52494

 

Klaipėdą:

       Nacionaliniam vaikų kūrybos

dailės darbų konkursui „Piešiam“

UAB „BIURO PASAULIS“

Malūnininkų g. 2, Klaipėda LT-92248

 

 

 • Kiekvieno darbo nugarinėje dalyje, dešiniajame apatiniame kampe, privalu užpildyti ir pritvirtinti  metriką (PRIEDAS Nr.1). Darbai be šios metrikos vertinami nebus.
 1. VERTINIMO KRITERIJAI
 • Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į:
 • temos atitikimą;
 • išraiškingumą;
 • meninės raiškos priemonių valdymą;
 • kūrybiškumą;
 • originalumą;
 • estetiškumą.
 • Konkurso komisija išsirenka pirmininką, kuris vadovauja komisijos posėdžiams ir konkursinių darbų vertinimui.
 • Neatitinkantys vertinimo kriterijų, taip pat darbai su tinkamai neužpildyta metrika nebus vertinami. 
 1. KONKURSO PRIZAI
 • Visi finalo konkurso dalyviai apdovanojami organizatorių padėkos raštais ir prizais.
 • Konkurso organizatorių prizai į pinigus nekeičiami. 
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 • Visa informacija, susijusi su konkursu, bus skelbiama svetainėje piešiam.lt.
 • Konkurso dalyviai, dalyvaudami konkurse „Piešiam“ sutinka, kad konkurso metu įrašyta vaizdo ar filmuota medžiaga būtų skelbiama organizatorių bei kituose interneto puslapiuose konkurso viešinimo, reklamos tikslais, negaunant atskiro konkurso dalyvio, globėjo ar tėvų raštiško sutikimo.
 • Konkurso dalyvių darbai negrąžinami.
 • Konkurso organizatoriai pasilieka teisę ir galimybę konkurso darbus eksponuoti parodose, publikuoti ir naudoti reklamos tikslais bei kviesti darbų autorius į parodų atidarymo šventes.