„Piešiam!“ 2016

 NACIONALINIS VAIKŲ KŪRYBOS DAILĖS DARBŲ KONKURSAS

„Piešiam“

 Nacionalinis kūrybinių dailės darbų konkursas „Piešiam“ – tai kasmetinis renginys, sulaukiantis itin didelio švietimo įstaigų auklėtinių dėmesio.

Konkurso tikslas – ugdyti kūrybinius ir meninius sugebėjimus, puoselėti vertybines nuostatas. Kūrybinių dailės darbų konkurse dalyvauja ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai.

Visi dalyviai suskirstomi į keturias amžiaus grupes – nuo mažiausiųjų ikimokyklinukų iki abiturientų. Kiekvienoje amžiaus grupėje konkurso darbų vertinimo komisija išrenka po 10 finalininkų, kurie varžosi dėl pagrindinių organizatorių bei jų rėmėjų prizų.

Konkursas vyksta dviem etapais:

 • I etapas tęsiasi nuo 2016 m. rugsėjo 5 d. iki lapkričio 9 d. Visi konkurso dalyviai darbus sinčia iki lapkričio 9 d.
 • II etapas – tai konkurso finalas, kuris vyks 2014 m. lapkričio mėn. pabaigoje, Vilniuje.

Pasak DAILĖS MOKYTOJŲ ASOCIACIJOS prezidento Rimanto Kisieliaus, konkursas pažadina vaikų kūrybiškumą ir yra laukiamas visos bendruomenės – piešimą mėgstančių vaikų ir jų mokytojų: „Paprastai konkursai yra atsitiktiniai, o „Piešiam!“ jau įgavo pagreitį ir rengiamas kasmet. Taip pat skatinama domėtis ir istorija, ir daile.“

„Šiandienos aktualijų kontekste itin svarbu ugdyti istorinę savimonę, paskatinti vaikus atsitraukti nuo išmaniųjų prietaisų ir išreikšti savo fantaziją bei mintis meniškai, atrasti naujų kūrybos technikų. Kasmet sulaukiame daug darbų. Pernai konkursui „Piešiam!“ buvo atsiųsta daugiau kaip 3 000 piešinių“, – sako Artūras Tuminas, UAB „BIURO PASAULIS“ generalinis direktorius.

Konkurso organizatoriai:

Raštinės, biuro ir kompiuterinės technikos, verslo dovanų prekybos bendrovė UAB „BIURO PASAULIS“, DAILĖS MOKYTOJŲ ASOCIACIJA, „Colorino kids“.

Konkurso koordinatorė – Rasa Gruodytė, Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos vyresnioji mokytoja, švietimo projektų vadovė.

Kontaktai: el.  paštas: rasa.gruodyte@biuropasaulis.lt, mob. telefonas +370 699 79643.

Išsamesnė informacija apie konkursą skelbiama interneto svetainėje www.piešiam.lt.

 Susipažinkite ir su kitais UAB BIURO PASAULIS organizuojamais projektais:

Nuostatai

„Piešiam!“ 2015 konkurso nuostatai.
Nuostatus galite atsisiųsti ir peržiūrėti PDF formatu Adobe_PDF.
Nuostatų priedą, lydraštį pildymui, galite atsisiųsti word formatu text-document.

 NACIONALINIS VAIKŲ KŪRYBOS DAILĖS DARBŲ KONKURSAS

„Piešiam“

NUOSTATAI

 1. BENDROJI DALIS
 • Konkurso „Piešiam“ nuostatai apibrėžia konkurso tikslą, dalyvius ir organizavimo tvarką.
 • Konkurso organizatoriai:

raštinės, biuro ir kompiuterinės technikos, verslo dovanų prekybos bendrovė UAB „BIURO PASAULIS“, DAILĖS MOKYTOJŲ ASOCIACIJA, „Colorino kids“.

Konkurso tema: „Tautinis kostiumas“ (2016-06-03 Lietuvos Respublikos Seimas, įvertindamas tai, kad viena iš svarbiausių Europos Sąjungos regioninės politikos krypčių yra regioninio, istorinio ir kultūrinio savitumo išsaugojimas, pabrėždamas tautinio kostiumo, kaip vieno iš tautos ir valstybės simbolių, etninio tapatumo ir nacionalinės kultūros išraiškos formos svarbą, paskelbia 2017 metus Tautinio kostiumo metais).

 • Konkurso tikslas – ugdyti kūrybinius ir meninius sugebėjimus, puoselėti vertybines nuostatas.
 • Uždaviniai:
 • kuriant dailės darbus, ieškoti tradicinių tapybos ir grafikos technikų meninių raiškos priemonių;
 • puoselėti vaikų saviraišką ir skatinti suprasti kito kūrybinę raišką;
 • skatinti pilietinį auklėjimą, istorinės savimonės ugdymą, kultūrinio paveldo aktualinimą.
 • Konkurso koordinatorė – Rasa Gruodytė, Vilniaus Petro Vileišio progimnazijos vyresnioji mokytoja, UAB „BIURO PASAULIS“ švietimo projektų vadovė. Elektroninis paštas – gruodytė@biuropasaulis.lt.

Konkurso vadovas – Gintaras Aldonis, UAB „BIURO PASAULIS“ mažmeninės ir didmeninės prekybos departamento direktorius, vadovybės atstovas. Elektroninis paštas – gintaras.aldonis@biuropasaulis.lt.

Smulkesnė informacija teikiama aukščiau nurodytais kontaktais.

 1. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
 • Kūrybinių dailės darbų konkurse skiriamos tokios dalyvių amžiaus grupės:
 • I grupė: 5–6 metų;
 • II grupė: 7–10 metų;
 • III grupė: 11–14 metų;
 • IV grupė: 15 – 18 metų.

Konkursas vyksta dviem etapais:

  • I etapas tęsiasi nuo 2016 m. rugsėjo 2 d. iki lapkričio 9 d. Visi konkurso dalyviai darbus siunčia iki lapkričio 9 d. (žr. 13 punktą).
  • Jei darbas siunčiamas paštu, paskutinė išsiuntimo diena nurodyta pašto antspaude – 2016 m. lapkričio 9 d.
  • Atsitiktinės atrankos keliu iš atsiųstų darbų 50 ugdymo įstaigų, užsiregistravusių ir dalyvaujančių konkurse, bus apdovanotos „Colorino kids“ dailės reikmenimis.
  • Konkurso vertinimo komisija – DAILĖS MOKYTOJŲ ASOCIACIJA kartu su UAB „BIURO PASAULIS“ atrenka po 10 darbų iš kiekvienos amžiaus grupės (žr. 7 punktą) ir pakviečia dalyvius į finalą.
  • I etapo rezultatai skelbiami 2016 m. lapkričio 16 d. interneto svetainėje piešiam.lt.
  • II etapas – atrinktų darbų autoriai dalyvauja konkurso finale, kuris vyks 2016 m. lapkričio mėnesį Vilniuje (data ir vieta bus patikslinta ir paskelbta piešiam.lt interneto svetainėje). Į finalą dalyviai atvyksta su savo piešimui skirtomis priemonėmis, išskyrus A3 formato lapus, piešimui reikalingą vandenį (jei reikia) su indeliu, kuriais organizatoriai dalyvius aprūpins. Finalo metu piešimui skirtas laikas – 3 val.

III. REIKALAVIMAI

 • Dailės darbai turi atitikti šio konkurso tikslus ir uždavinius, temą, turi būti išbaigti, estetiški.
 • Konkursui pateikti dailės darbai turi būti atlikti dailės raiškos priemonėmis (ne kompiuterine technika). Draudžiama naudoti maistines (makaronus, kruopas ir kitas) bei gamtines (medžių žieves, šakas, smėlį ir kitas) medžiagas.
 • Konkursui dailės darbai pateikiami tik A3 formatu.
 • Kiekvienos švietimo ugdymo įstaigos pedagogas atrenka 5 dailės darbus iš kiekvienos amžiaus grupės.
 • Konkursui dailės darbaisiunčiami arba pristatomi iki 2016 m. lapkričio 9 d. į:

Vilnių:

Nacionaliniam vaikų kūrybosdailės darbų konkursui „Piešiam“

UAB „BIURO PASAULIS“

Vilkpėdės g. 20, Vilnius LT-03151

 

Kauną:
Nacionaliniam vaikų kūrybosdailės darbų konkursui „Piešiam“

UAB „BIURO PASAULIS“

R. Kalantos g. 34a, Kaunas LT-52494

Klaipėdą:
       Nacionaliniam vaikų kūrybosdailės darbų konkursui „Piešiam“

UAB „BIURO PASAULIS“

Malūnininkų g. 2, Klaipėda LT-92248

 

 

 • Kiekvieno darbo nugarinėje dalyje, dešiniajame apatiniame kampe, privalu užpildyti ir pritvirtinti  metriką (PRIEDAS Nr.1). Darbai be šios metrikos vertinami nebus.
 1. VERTINIMO KRITERIJAI
 • Konkurso vertinimo komisija atsižvelgia į:
 • temos atitikimą;
 • išraiškingumą;
 • meninės raiškos priemonių valdymą;
 • kūrybiškumą;
 • originalumą;
 • estetiškumą.
 • Konkurso komisija išsirenka pirmininką, kuris vadovauja komisijos posėdžiams ir konkursinių darbų vertinimui.
 • Neatitinkantys vertinimo kriterijų, taip pat darbai su tinkamai neužpildyta metrika nebus vertinami. 
 1. KONKURSO PRIZAI
 • Visi finalo konkurso dalyviai apdovanojami organizatorių padėkos raštais ir prizais.
 • Konkurso organizatorių prizai į pinigus nekeičiami. 
 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 • Visa informacija, susijusi su konkursu, bus skelbiama svetainėje piešiam.lt.
 • Konkurso dalyviai, dalyvaudami konkurse „Piešiam“ sutinka, kad konkurso metu įrašyta vaizdo ar filmuota medžiaga būtų skelbiama organizatorių bei kituose interneto puslapiuose konkurso viešinimo, reklamos tikslais, negaunant atskiro konkurso dalyvio, globėjo ar tėvų raštiško sutikimo.
 • Konkurso dalyvių darbai negrąžinami.
 • Konkurso organizatoriai pasilieka teisę ir galimybę konkurso darbus eksponuoti parodose, publikuoti ir naudoti reklamos tikslais bei kviesti darbų autorius į parodų atidarymo šventes.